Thursday, 19 May 2016

పెదరాయుడి తీర్పు


పెదరాయుడు ఆ రోజు ఒక ముఖ్యమైన గొడవకు సంబంధించిన తీర్పుని ఇవ్వబోతున్నారు. ఆయన తీర్పుని వినడానికి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోని జనమంతా ఆ ఊరి రచ్చబండ దగ్గరకు చేరారు. అందరూ ఎదురుచూస్తుండగా పెదరాయుడి .......Read More

No comments:

Post a Comment